onsdag 5 september 2018

Håll fast vid Herrens ord och bud1. Håll fast vid Herrens ord och bud!
Det finns en Gud. Det finns en Gud.
Han är en borg, där trygg du bor
om nöden än blir stor.

2. Håll fast vid Herrens löftesord!
Här vacklar mycket på vår jord.
Ett finns som ej av växling vet:
Det är Guds trofasthet.

3. Håll fast i tro! Lyft blicken opp!
Du har en framtid och ett hopp.
Gud har i nåd förbarmat sej.
Han kan ej glömma dej.


Text: Hans Hallebo

Musik: Jonas Andersson den 26 maj 1875, "Så älskade Gud världen all", ngt bearb. 2015 (anpassad till texten)